Informeren over behandeling verhoogt therapietrouw

Onze patiënten support programma’s (PSP’s) hebben niet alleen een belangrijke invloed op de zelfredzaamheid van patiënten, ze dragen ook bij aan therapietrouw. PSP’s geven de patiënt immers informatie voor een beter ziektebeheer. Met advies, training of digitale herinneringen om medicatie te nemen verbeteren ze de therapietrouw. En therapietrouw is belangrijk bij aandoeningen waar de patiënt niet onmiddellijk resultaat merkt van de behandeling, maar wel onaangename bijwerkingen heeft. De patiënt heeft er op lange termijn alle baat bij contentieus de medicatie te nemen, maar ziet op korte termijn enkel de vervelende bijwerkingen.

Wij waren er altijd al van overtuigd dat een goed geïnformeerde patiënt gemakkelijker therapietrouw wordt. Wetenschappelijk onderzoek blijkt dat nu te bevestigen

thuisverpleegkundige met een patiënt

Informeren over behandeling is cruciaal

Een groot onderzoek door de associatie van de Britse farmaceutische industrie (ABPI) van maar liefst.
64 patiënten programma’s voor verschillende chronische ziekten toonde een duidelijke positieve impact van PSP’s op onder andere de therapietrouw. Een gelijkaardige studie over therapietrouw bij MS-patiënten concludeerde dat een gepersonaliseerd ondersteuningsprogramma de waarschijnlijkheid dat patiënten zich aan de behandeling hielden aanzienlijk verhoogde.

digital communication with patient support programs

Ook digitale contactmomenten hebben positieve impact

Tot slot bleek uit een systematisch onderzoek naar patiënten-portalen dat digitale diensten de tevredenheid van de patiënt kunnen verbeteren en de therapietrouw doet toenemen (tot 37%). Met een goede mix van fysieke en digitale contactmomenten, met verpleegkundigen en experts streven we bij Novellas Healthcare daarom naar de best mogelijke pasvorm voor patiënten.

De digitale touchpoints bestaan in de PSP’s van Novellas Healthcare ​​niet alleen uit reminders, maar ook uit educatie. Via verschillende contactmomenten (fysiek en digitaal) kunnen we de patiënt informeren over de ziekte, de medicatie en het beste therapiegedrag.

Lees ook: 5 tips om jouw PSP te ondersteunen

Een sleutelrol voor de support nurses

Om succesvolle behandeleducatie te garanderen is het cruciaal om vast te stellen hoe betrokken de patiënt wil zijn bij het opstellen van het behandelplan en maatwerk te leveren. Een succesvolle voorlichting vereist daarom participatie van zowel de arts, de support nurses, als de patiënt.

Programma’s waarbij verpleegkundigen rechtstreeks contact hebben met patiënten om informatie te geven of hen bewust te maken van hun ziekte, om hen te helpen medicijnen op een correcte manier toe te dienen en hun ziekte te beheren, hebben een belangrijke impact op de therapietrouw.

Support nurses die de patiënten programma’s ondersteunen spelen dan ook een sleutelrol in patiënten educatie en therapietrouw.

Lees ook: spilfiguur tussen arts en patiënt

Bied patiënten educatie aan via een patiëntenprogramma

  algemene voorwaarden.

  Impact van een PSP op de “Levenskwaliteit” van de patiënt

  Leven met een chronische ziekte of het ondergaan van een uitdagende medische behandeling kan een negatieve invloed hebben op het fysieke en emotionele…

  5 redenen waarom het inhuren van freelancers in Life Sciences de slimme zet is voor 2024

  Om concurrerend te blijven in Life Sciences moet gespecialiseerde expertise efficiënt worden benut. Wij zijn ervan overtuigd dat de groeiende trend va…

  Hoe kan de betrokkenheid van HCP’s in een Patient Support Program worden vergroot?

  Hoewel veel farmaceutische bedrijven hun patiëntgerichte zorg benadrukken, is het bevorderen van sterke relaties tussen gezondheidszorgprofessionals (…