5 tips om jouw patient support programma’s te ondersteunen

De farmaceutische industrie is, net als andere industrieën, snel aan het digitaliseren. Nieuwe technologieën stellen bedrijven in staat om meer gepersonaliseerde en tastbare diensten te leveren. Ontdek onze vijf tips om PSP’s krachtiger en efficiënter te maken.

Wat is een PSP?

PSP staat voor ‘Patient Support Program’. Het biedt functionele en emotionele ondersteuning aan de patiënt bij het opstarten van een nieuw medicijn. De deelname verbetert de therapietrouw met minimaal 30% en verlaagt de jaarlijkse zorgkosten. Dit komt ons zorgsysteem, het farmaceutisch bedrijf en niet te vergeten het zorgpersoneel (HCP) ten goede. Ze zijn inderdaad verzekerd van een zeer nauwgezette opvolging van de patiënt door een verpleegkundige en zijn te allen tijde op de hoogte van de toestand van hun patiënt.

Afhankelijk van de behoeften van het farmaceutische bedrijf, is het mogelijk om Patient Support Programma’s te ontwerpen, bij te sturen en aan te passen.

Tijdens een PSP ontvangt en verzamelt de facilitator (die verantwoordelijk is voor het beheer van de PSP aangezien direct contact tussen farmabedrijf en patiënt niet is toegestaan) informatie met betrekking tot het gebruik van een medicijn. We kunnen bv. traceren of de medicatie wordt ingenomen en de algemene therapietrouw van de patiënt checken.

Het verzamelen van die gegevens vereist een verplicht document, een Informed Consent Form (ICF). De ICF informeert patiënten over de PSP en de verwerking van hun persoonsgegevens. De patiënten ondertekenen de ICF voordat ze worden ingeschreven in de PSP om te bevestigen dat ze akkoord gaan met deelname en op de hoogte zijn van alle informatie die in het document wordt vermeld (Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31081461/).

Nu we begrijpen waarom PSP’s van fundamenteel belang zijn voor de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie, kunnen we kijken wat u kunt doen om jouw PSP’s efficiënter en effectiever te maken.

1. Verhoog de betrokkenheid van de zorgverleners

De rol van de HCP in het programma staat centraal. De dokter is inderdaad een van de belangrijkste pijlers van het succes van het programma:

  • Artsen raden patiënten aan deel te nemen aan een programma dat hen ten goede zou kunnen komen door de therapietrouw te vergroten, wat een positief effect kan hebben op hun levenskwaliteit.
  • Tijdens de PSP hebben artsen toegang tot de gegevens van de patiënt via een specifiek portaal.
  • Artsen staan ​​in direct contact met de verpleegkundige en worden geïnformeerd over alle contacten tussen verpleegkundige en patiënt, of het nu gaat om een ​​telefoontje, huisbezoek of melding van een bijwerking.

2. Bied HCP's een topervaring

Als de patiëntervaring het hart van het programma is, blijft de HCP-ervaring erg belangrijk voor een succesvolle PSP. Door artsen een gemakkelijke en naadloze ervaring te bieden, zullen ze ongetwijfeld meer gemotiveerd zijn om in te loggen op het platform en de PSP zo goed mogelijk te ondersteunen.

Het is essentieel voor farmaceutische bedrijven om manieren te vinden om HCP’s zoveel mogelijk te motiveren.

Bij Novellas zijn we van mening dat de HCP een cruciale rol speelt in het succes van het programma. Daarom doen onze verpleegkundigen veel moeite om de arts te informeren en de situatie van de patiënt op te volgen. Dit stelt HCP’s ook in staat om bepaalde taken aan verpleegkundigen te delegeren en zich te concentreren op het analyseren van rapporten en dienovereenkomstig de juiste keuzes voor de patiënt te maken.

Het is duidelijk dat de verpleegkundigen echt een spilfiguur zijn voor farma, arts en patiënt. Ze helpen bij het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving.

3. Bouw een relatie op gebaseerd op vertrouwen

Om vertrouwen op te bouwen in de relatie met de patiënt is het van belang dat er regelmatig contact is tussen de verpleegkundige en de patiënt. We raden altijd aan om te beginnen met een face-to-face bezoek. Dit geeft de patiënt de mogelijkheid om de verpleegkundige te ontmoeten en op persoonlijk vlak met hem/haar te connecteren.

Wanneer patiënten hun verpleegkundige vertrouwen, geven ze meer inzicht in hun dagelijks leven, hun ziekte en therapietrouw. Het is belangrijk om de HCP te allen tijde op de hoogte te houden van deze verzamelde informatie.

Meer informatie over onze patiënten support programma's

4. Creëer meer (digitale en fysieke) touchpoints

Een Patient Support Program kan vele vormen aannemen. Je hebt misschien gemerkt dat sommige PSP’s de vorm aannemen van een volledig digitale service, waarbij gegevens worden vastgelegd en geautomatiseerde herinneringen patiënten helpen hun medicatie in te nemen. Deze zeer complexe systemen klinken misschien krachtig en gebruiksvriendelijk, maar in werkelijkheid missen ze het centraal stellen van de patiënt. Het resultaat? Een daling van de patiëntbetrokkenheid en therapietrouw.

We zijn ervan overtuigd dat een hybride oplossing die digitale en fysieke PSP’s combineert, de juiste keuze is.

Bij Novellas streven we ernaar om samen met onze partners de best mogelijke pasvorm voor patiënten te creëren door middel van een goede mix van fysieke contactmomenten, via verpleegkundigen en experts (psychologen, bewegingscoaches, diëtisten…), en de implementatie van digitale contactpunten.

De digitale touchpoints bestaan ​​niet alleen uit reminders, maar ook uit educatie. Wij geloven dat een goed geïnformeerde patiënt gemakkelijker therapietrouw wordt. Via verschillende contactmomenten (fysiek, digitaal, HCP-afspraken) kunnen we de patiënt informeren over de ziekte, de medicatie en het beste therapiegedrag.

5. Verzamel en analyseer uw data

We leven in een wereld gefocust op data. Gegevens verzameld via een PSP zijn een goudmijn voor de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. Een PSP en zijn touchpoints genereren waardevolle informatie die kan worden gebruikt om te bepalen hoe succesvol een PSP is en om het succes van een patiënten-service* te beoordelen.

Bij Novellas bepalen we samen met elke partner het niveau van dataverzameling. Als ervaren professionals uit de farmaceutische wereld adviseren wij u van harte om data te mixen met de realiteit op het terrein.

Begin met het ontwikkelen van uw volgende patiëntentraject met Novellas Healthcare en creëer een oplossing op maat, waarbij expertise en farmaceutische technologie worden gecombineerd.

Start uw volgende gepersonaliseerde patiënten journey met Novellas Healthcare!

    algemene voorwaarden.

    *Er wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van gegevens, cf. gegevensverwerkingsvoorwaarden (u kunt deze informatie raadplegen op onze website). Bovendien kunnen patiënten voor de aanvang van de PSP toestemming geven door een Informed Consent te ondertekenen. Deze toestemming omvat informatie over hoe Novellas Healthcare gegevens over hem/haar verzamelt, opslaat en in het algemeen verwerkt (in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in het privacybeleid). Novellas Healthcare bevestigt dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld en bewaard zoals daar beschreven. Deze transparantie zorgt ervoor dat u een weloverwogen beslissing kunt nemen bij het doorgeven van persoonsgegevens van patiënten.

    Door deze kwantitatieve en kwalitatieve inzichten te verzamelen in een aantrekkelijk dashboard kunnen organisaties data-gedreven en praktische beslissingen nemen.