Voert u uw MNP nog steeds op papier uit? 📝 Ontdek e-MNP's van Novellas Healthcare

Wees efficiënt

U voert momenteel een Medical Need Program (MNP) of Compassionate Use Program (CUP) uit en u worstelt met het logistieke gedeelte en de administratie. Zelfs de implicaties van meerdere belanghebbenden kunnen er complex uitzien.
Wij voelen met u mee!

We hebben u gecoverd! Met het E-MNP-portaal van Novellas Healthcare.

Maak uw Medical Need Program:

 • Eenvoudig toegankelijk
 • Gestructureerd
 • Dynamisch

Hoe maken we uw Medical Need Program beter?

 • Toegang aan de Medical Officer
 • Online patiëntenregistraties
 • Live overzicht van leveringen per patiënt
 • Overzicht van komende leveringsaanvragen
 • Online toegang tot akkoordverklaring van de patiënt
 • Overzicht van komende/verlopen leveringsaanvragen
 • Online statistieken

Voordelen van een E-Medical Need Program

Gemakkelijke Tracking & Monitoring

Logistieke monitoring-, tracking- en follow-upprocessen verlopen nu meer dan ooit naadloos met de e-MNP-tool van Novellas Healthcare. Krijg een duidelijk overzicht van de huidige activiteiten en komende stappen en zorg zo voor een soepele workflow.

Gemakkelijke Marktintroductie

Door levens-veranderende behandelingen in een eerder stadium te introduceren, kunnen zorgprofessionals niet alleen eerder ervaring opdoen, maar kunnen patiënten ook eerder de voordelen ervaren. Dit vat de essentie van de gezondheidszorg samen: verbetering van de Levenskwaliteit van patiënten.

Online Patiëntgoedkeuringsproces

De e-MNP-tool vergemakkelijkt de inschrijving, geschiktheidsbeoordeling en goedkeuring van patiënten, allemaal binnen één enkel platform. Het dient als een belangrijk voorbeeld van efficiënte samenwerking tussen professionals in de gezondheidszorg en de life sciences-industrie.

Frequently Asked Questions

Wat is een Medical Need Program (MNP)?

Er is sprake van een onvervulde medische behoefte wanneer de patiëntenpopulatie van het Medical Need Program (MNP) of Compassionate Use Program (CUP) een levensbedreigende ziekte, een chronische ziekte of een ernstig invaliderende ziekte heeft die niet op bevredigende wijze kan worden behandeld met een product dat is goedgekeurd EN vergoed voor deze indicatie en in de handel verkrijgbaar in België.

Kan u data verzamelen in een Medical Need Program (MNP)?

Patiënten moeten altijd in aanmerking komen voor opname in klinische onderzoeken voordat opname in een CUP of MNP wordt aangeboden. Het verzamelen van klinische gegevens bij MNP/CUP is NIET MOGELIJK. MNP/CUP kan klinische onderzoeken voor onderzoeksdoeleinden niet vervangen. Gegevens verzameld tijdens een CUP of MNP die nodig zijn om het programma uit te voeren (bijvoorbeeld om inclusie-/exclusiecriteria te controleren, om het voordeel/risico van een patiënt op te volgen, gegevens over geneesmiddelenbewaking) kunnen echter worden gebruikt om het inzicht in de behandeling te vergroten. Verwerking van verzamelde gegevens (bijvoorbeeld informatie over bijwerkingen) kan alleen gebeuren om het dossier te beoordelen met focus op kwaliteit en kosten van het geneesmiddel. Het is niet mogelijk om meer gegevens te verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering en evaluatie van het programma.

Wat zijn de componenten van een Medical Need Program (MNP)?

Er zijn vier hoofdcomponenten in een Medical Need Program: - Beoordeling van de geschiktheid van patiënten - Toestemming en overeenkomstverklaring - Medicatievoorziening - Monitoren van leveringen

Welke medicijnen kunnen patiënten krijgen in een Medical Need Program (MNP)?

De wet van 25 maart1964 schetst de voorwaarden voor het verstrekken van niet-goedgekeurde geneesmiddelen in België, hetzij voor gebruik in Compassionate Use, hetzij voor Medical Need Programs. Compassionate Use is toegestaan voor niet-goedgekeurde producten die klinische onderzoeken ondergaan of een vergunning voor het in de handel brengen aanvragen. Medical Need Programs zijn van toepassing op goedgekeurde producten wanneer andere behandelingen ontoereikend zijn. Bijkomende voorwaarden zijn onder meer lopende autorisatieprocessen, het niet beschikbaar zijn op de markt, lopende onderzoeken of aangetoonde relevantie voor het beoogde gebruik. Zolang aan de geschiktheidscriteria wordt voldaan, kan hetzelfde bedrijf voor één indicatie een marketingkennisgeving indienen, terwijl voor hetzelfde geneesmiddel doch voor een andere indicatie terugbetalingsprocedures lopen.

Laten we dit proces samen verbeteren.

  algemene voorwaarden.